Halmstads Pantlånekassa AB
Vi är den lite mindre och mer personliga pantbanken

Vi kan sälja din vara åt dig.

Enligt Pantbankslagen får vi inte köpa in saker från våra kunder. Men då du alltid kan välja att inte lösa ut ditt lån blir resultatet detsamma. Det vill säga att du får pengar direkt. Eftersom vi är skyldiga att behålla ditt föremål 2 månader efter förfallodatum så kan du alltid ändra dig när du väljer oss. Efter låneperiodens slut säljer vi din vara på auktion om du inte hämtat ut den. Skulle ditt föremål säljas för mer än den totala låneskulden (inkl. ränta och avgifter) så går överskottet till dig. Blir det däremot ett underskott så står vi för det. Du kan aldrig bli återbetalningsskyldig när du lånar hos oss. 

Post
Samtal
Karta