Halmstads Pantlånekassa AB
Vi är den lite mindre och mer personliga pantbanken

Vi belånar det mesta man kan tänka sig och betalar alltid ut pengarna direkt. Eftersom din ägodel är vår säkerhet kan du aldrig bli återbetalningsskyldig. Om du inte löser ut eller förlänger ditt lån efter låneperiodens slut säljer vi din vara på auktion. Skulle ditt föremål säljas för mer pengar än din låneskuld så går överskottet till dig. Välkommen till oss för en fri värdering!

Du kommer in till oss med den vara du tänkt belåna. Vi bedömer och värderar föremålet och du väljer om du vill pantsätta, sälja eller ta med det hem igen. Vid belåning skriver vi en pantsedel som gäller i 4 månader och därefter måste man betala in räntan för att förlänga och behålla lånet. Görs inte detta så tar vi föremålet och säljer på pantauktion. 

 

Post
Samtal
Karta