Halmstads Pantlånekassa AB
Vi är den lite mindre och mer personliga pantbanken

Hur går det till?


 Att låna hos oss går snabbt och enkelt.

Ni kommer in till oss med något som ni vill belåna och vi värderar föremålet, därefter visar ni er legitimation och ni får pantsedel som gäller i 4 månader. Pengarna får ni kontant eller insatt på konto. Ni får lösa lånet när ni vill men måste alltid betala för minst 1 månad. Efter 4 månader måste lånet lösas eller omsättas. Omsätter lånet gör man genom att betala ränta för den tid som gått plus expeditionsavgift. 


Kostnader

Ränta beräknas per månad och betalas vid lösen eller ev. förlängning varvid påbörjad månad av lånetiden räknas som hel månad, dock får ny månad överskridas med två(2) dagar innan ränta uttages för ny månad. Expeditionsavgift 50kr tas ut vid lösen eller förlängning.

3,75% / månad

exempel

Lån                                Ränta

500kr                            18,75 kr/månad

1000kr                          37,50 kr/månad


3000kr                        112,50 kr/månad

10000kr                      375,00 kr/månad

 

Ej belåningsbart

Då vi har tillstånd från Länsstyrelsen att bedriva verksamheten är det inte alla föremål vi kan ta emot. 

Exempel

Pälsar

Dykutrustning

Golfutrustning

Vapen

Post
Samtal
Karta