Halmstads Pantlånekassa AB
 

Tyvärr kan vi inte riktigt ta emot allt. Vapen, dykutrustning, golfklubbor och kläder är exempel på det. Är du osäker så ring oss och fråga.

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Länsstyrelsen utövar tillsyn av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs.
Vi är därför skyldig att skaffa kundkännedom om samtliga lånekunder, vilket bl.a. innebär att vi måste fråga om kund är PEP***. I vissa fall måste syftet med lånet och pengarnas ursprung vid lösen, omsättning och amortering klargöras, vilket arkiveras i enlighet med denna lagstiftning.

Post
Samtal
Karta