Halmstads Pantlånekassa

Mycket månad kvar innan lön? Låna pengar av dig själv!

Kostnader

Ränta beräknas per månad och betalas vid lösen eller ev. förlängning varvid påbörjad månad av lånetiden räknas som hel månad, dock får ny månad överskridas med två(2) dagar innan ränta uttages för ny månad. Expeditionsavgift 50kr tas ut vid lösen eller förlängning.

3,75% / månad

exempel

Lån                                Ränta

500kr                            18,75 kr/månad

1000kr                          37,50 kr/månad

3000kr                        112,50 kr/månad

10000kr                      375,00 kr/månad