Halmstads Pantlånekassa

Mycket månad kvar innan lön? Låna pengar av dig själv!

Belåning

Att låna på en pantbank är att likna vid att belåna sitt hus. Skillnaden är att man lämnar in ett mindre föremål som redan är betalt och belånar det hos oss. 

Lånet löper vanligast 4 månader (om vi inte kommer överens om kortare lånetid) Därefter skickar vi en påminnelse (förutsatt att vi har er adress) Hör vi inte något från er efter det kommer vi att sälja varan på pantauktion.

Man kan betala in räntan via bg-nr 5387-3469 och man kan sänka lånet via bankgiro. Viktigt att ange lånenummer eller personnummer.

Om du har ett stort lån och har svårt med återbetalning, kan du välja att dellösa. Det innebär att du betalar av en summa av lånebeloppet och tar ut en del av de belånade panterna. Det går också att amortera utan att hämta ut något, t.ex om säkerheten för lånet enbart består av en pant. Lånet måste omsättas vi dellösen/amortering, vilket innebär att du måste betala räntan+exp.avg som löpt under den tid du haft lånet.